viết ngày
5 ( 5 / 5 )
Màu sắc trẻ trung, tinh tế lại rất phong cách !