5 ( 5 / 5 )
Xuất sắc .. mình tìm màu này mãi cuối cùng cũng có ở đây ... mình rất hài lòng