5 ( 5 / 5 )
Đặt mua của shop 2 lần đều giao hàng rất nhanh. Cả mình và ông bạn đều đang đi mẫu này, quá đẹp, chất lượng tốt.