5 ( 5 / 5 )
Giày đẹp hơn ảnh, đáng mua
5 ( 5 / 5 )
Giày quá đẹp, hơn cả mong đợi, thank shop